Algemene voorwaarden en disclaimer

OV-bureau Groningen Drenthe, hierna te noemen OV-bureau, verleent u hierbij toegang tot www.broezzn.nl (‘de Website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. OV-bureau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
OV-bureau spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OV-bureau. In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OV-bureau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OV-bureau. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OV-bureau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy
De website broezzn.nl is een initiatief van het OV-bureau en Qbuzz. De privacyverklaringen van deze organisaties zijn hier te vinden: OV-Bureau en Qbuzz.

Op deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt, anders dan omschreven in de cookieverklaring: Cookieverklaring | Broezz’n.